Waardenketen:
De Terugverdiengemeenschap

De waardenketen Terugverdiengemeenschap gaat over zorgen voor elkaar als gemeenschap. En daarin de slimste zijn. Want de basis is sterk in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard kent een sterke sociale structuur die is geworteld in traditionele waarden. In deze tijd van zelfredzaamheid en participatiemaatschappij is dit een kracht. Dus waarom niet een flinke stap vooruit zetten? Sociale Innovatie als exportproduct van het eiland voor de rest van Nederland.

De Hoeksche samenleving gaat uit van ‘samenredzaamheid’. Daar zit een wederkerig aspect aan. Je helpt een ander en de ander helpt jou. Naboarschap noemt men dat in het oosten van Nederland. De Hoeksche variant neemt het wederkerige karakter als uitgangspunt voor nabuurschap 2.0. We noemen het de ‘Terugverdiengemeenschap’.

Terugverdiengemeenschappen organiseren zelf coöperaties voor hun basisbehoeften zoals zorg en onderwijs, en hulpbronnen zoals energie, water, voedsel. Je participeert en investeert als deelnemer en ontvangt iets terug. Return on investment dus, de kringloop – wat heel goed past bij een eiland. Goed worden in zelforganisatie hoort bij deze waardenketen. Wat Terugverdiengemeenschappen daarom succesvol kan maken, zijn ondernemerschap-skills, zowel individueel en als groep. Ruimtelijk vertaalt de waardenketen zich in duurzame energiebronnen zoals water- wind en zonne-energie, maar ook in het ondernemen met ruimtelijke hulpbronnen zoals biomassa, slimme landbouw of decentrale zorgverlening en deeleconomie.

Initiatieven

Reacties zijn gesloten.