HWL actief met krekenherstelplan

Het Hoekschewaards Landschap is actief bezig met het Krekenherstelplan (zie: initiatief Groenblauwe Ader in de Waardenketen Stromenland). Het uiteindelijke plan bestaat uit drie delen. Namelijk dat het deel ten noordwesten van de Steegjesdijk, het middendeel en het deel rond Nieuwendijk vernieuwd wordt.

Het noordelijk deel zou dan een deelfunctie getijdennatuur, recreatie en wonen kunnen omvatten. Het middendeel zal uitsluitend natuur blijven met zeer beperkt recreatief medegebruik en het deel rond Nieuwendijk een gemengde functie natuur en verblijfsrecreatie.

Wat betreft het laatste wordt er nu gewerkt aan een gebiedsvisie door alle belanghebbende partijen. Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werkt in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) aan het verbreden van de oevers van het Piershilsche Gat over een lengte van enige honderden meters. Dat is langs een zeer beperkt deel. De breedte van de in te richten natuurvriendelijke oevers zal variƫren tussen de 3 en 15 m.

Dit bericht is geplaatst in Projectupdate. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.