Herinrichting parkeerterrein Natuurmonumenten Nieuwendijk

Het is een tijdje stil geweest rondom de berichten over de herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein van Natuurmonumenten nabij de haven van Nieuwendijk. (zie: Initiatief Arrangementen rond Tiengemeten in de Waardenketen De Tocht naar Tiengemeten) In augustus starten de werkzaamheden. Wat ging hieraan vooraf?

Voorbereidend proces
Het bestek was bijna rond en paste ook binnen het beschikbare budget. Helaas kwam er nog een laatste eis van het waterschap, namelijk dat het hele terrein verhard moest worden. Deze eis was niet meegenomen in de planvorming en begroting. Daarnaast moet het waterschap nog een watervergunning afgeven. De aannemer start rond 13 augustus met grondwerkzaamheden. Deze datum is onder voorbehoud van het verkrijgen van de watervergunning.

Herinrichting parkeerterrein
Het aantal parkeerplaatsen wordt met de herinrichting verdubbeld, van 150 naar 300 plaatsen. Naast het verbeteren van de uitstraling van het parkeerterrein brengen we een duidelijke bewegwijzering aan naar het gebied de Tiendgorzen en naar de pont.

Uitvoering van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten half augustus en duren vier weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het parkeerterrein open voor bezoekers en bewoners. Natuurmonumenten onderhoudt nauw contact met de directe omgeving over de precieze planning. Met vragen kun je mailen naar haringvliet@natuurmonumenten.nl

Toekomstige bereikbaarheid Tiengemeten
Naast de herinrichting van het parkeerterrein sprak Natuurmonumenten met de Werkgroep Omgeving Nieuwendijk (WON) ook over de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg door de Oosterse en Westerse Laagjes. Beide voorzieningen bieden een oplossing voor de verkeer- en parkeeroverlast rondom Nieuwendijk. De realisatie van de tijdelijke ontsluitingsweg is een langer proces en vraagt een zorgvuldige aanpak. De gemeente Korendijk heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Er zijn een aantal bezwaren binnengekomen. De beslissing op bezwaar wordt vóór 6 september door de gemeente bekend gemaakt.

Dit bericht is geplaatst in Projectupdate. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.