Waarden maken in de zuidrand

Bijeenkomst 11 maart

‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’ – impressie van de initiatiefnemersbijeenkomst op 11 maart 2014 van Hoeksche Waardenmakerij

11 maart 2014. In het Nationaal Landschap Centrum zijn ongeveer 50 ondernemende Hoekschewaarders bijeen. Ze komen voor de Hoeksche Waardenmakerij. De vraag die ze bezighoudt? Hoe kunnen hun initiatieven en ideeën voor de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard werkelijkheid worden?

Ongeveer de helft van de aanwezigen was ook aanwezig bij een eerdere bijeenkomst op 21 januari 2014. Deze bijeenkomst heeft iets minder initiatiefnemers dan op 21 januari, maar meer adviseurs en maatschappelijke groeperingen. Het aantal geïnteresseerden in Hoeksche Waardenmakerij groeit nog steeds, gelet op de vele aanmeldingen via de website www.hoekschewaardemakerij.nl

Na een warm welkom van stuurgroep voorzitter Wilko van Tilborg volgt een korte introductie over het project door adviesbureau BVR. De Hoeksche waardenmakerij is een experimenteel project waarin initiatiefnemers en overheid samen zoeken naar een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling. Om die nieuwe manier met elkaar uit te vinden worden op deze 11e maart zogeheten Waardenketens gemaakt.

Nieuwsgierig gaan de mensen in vijf groepen aan de slag. Elke groep heeft een groot vel gekregen met daarboven een poëtische titel zoals ‘Kracht van het Ommeland’. De bedoeling is om op basis daarvan met elkaar een verhaal te maken. Een verhaal over de toekomstige economie van de zuidrand en wat deze groep initiatiefnemers daarin te bieden heeft. De deelnemers brengen elk een initiatief in dat min of meer past in een dergelijk verhaal. Elk initiatief draagt zo een steentje bij aan het gezamenlijke verhaal. Voeg daarbij de beoogde klanten, de benodigde extra kennis en kunde en een netwerk van andere ondernemers, en de basis is gelegd voor een heuse waardenketen. Dat is namelijk een keten van initiatieven die elkaar versterken en die samen waarde toevoegen aan een gebied.

De gesprekken aan de tafels zijn stuk voor stuk boeiend. Hier en daar vinden de ondernemers elkaar moeiteloos in een verhaal vanuit de gegeven titel. Aan andere tafels zijn de verschillen nog groot, of zijn er simpelweg te weinig initiatiefnemers. ‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’ noteert een van de groepen en met concurrenten samen een verhaal maken blijkt inderdaad soms onwennig. Na een uur worden de uitkomsten per groep gepresenteerd. Een korte impressie per verhaal:

Hart van de Zuidrand. Deze verhaallijn gaat over economische dynamiek rond Numansdorp; een verhaal over de streekeigen kansen van water, educatie en landbouw. Er wordt ingezet op een gastvrijer Numansdorp met meer verblijfsmogelijkheden en het water als de grote trekker. Belangrijke vraag: hoe wordt Numansdorp verleidelijker? Hoe wordt dit het kloppende hart van de zuidrand?

Kracht van het Ommeland. In deze verhaallijn staan initiatieven in de spotlights uit de omgeving Strijen; een verhaal over de ontwikkeling van het buitengebied, gericht op het in samenhang versterken van het landschap, de recreatie en de zorg. Deze economie van het buitengebied – een Ondernemend Nationaal Landschap – versterkt de kernen. De initiatiefnemers van veelal kleinschalige initiatieven hebben veel last van regelgeving.

De Energieke Samenleving. De verhaallijn richt zich op de vitaliteit van de kernen van de zuidrand; dit verhaal streeft naar een 100% zelfvoorzienende Hoeksche Waard, in bijvoorbeeld duurzame energie of voedsel. Tegelijk wordt ingezet op openheid naar buiten toe, gastvrijheid, een entree naar het water en vitale dorpsbewoners. Het duurzaam maken van de Hoeksche Waard maakt de kernen toekomstbestendig en de bewoners zelfredzamer.

De Tocht naar Tiengemeten. Deze verhaallijn gaat over de verbinding van de nationale parel Tiengemeten met de stedelijke omgeving: dit verhaal draait om een reeks arrangementen met Tiengemeten als hoofdrolspeler. Belangrijk is dat het natuureiland van meerdere kanten benaderbaar wordt en dat bezoekers op geschikte punten parkeren. Dit verlicht de verkeersdruk bij de huidige oversteek. Een mooie kaart en een evenementenkalender zijn speerpunten van deze waardenketen.

Romantiek van de Delta. De oevers van de zuidrand maken een avontuurlijk verhaal mogelijk; recreatie en toerisme zijn de toekomst in dit verhaal. Centraal staan de rustzoekers die afkomen op het sublieme waterlandschap. De toegankelijke natuur van de dynamische delta nodigt uit tot stoere buitensport, bijvoorbeeld paardrijden, fietsen en zeilen. Topattractie is een meerdaags verblijf in een vakantiehuisje tussen het riet of op een verder onbewoond eiland.

Op 23 april is de volgende initiatiefnemersbijeenkomst van Hoeksche Waardenmakerij. De waardenketens hebben dan vaste vorm gekregen. Een aantal initiatieven zal worden geselecteerd voor een top tien van projecten voor de toekomst van de (zuidrand van de) Hoeksche Waard. Meedoen kan nog steeds: meldt je aan via www.hoekschewaardenmakerij.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.