Drie nieuwe waardenketens voor de Hoeksche Waard

Op 15 september 2016 is de cyclus van drie netwerkbijeenkomsten voor de ‘noordrand’ afgesloten met een bijeenkomst. Het thema: storytelling. Op een prachtige vergaderlocatie in het melkveehouderijbedrijf ‘Veelust’, pal boven de koeien, presenteerde Bart Bomas van BVR drie nieuwe waardenketens voor de Hoeksche Waard.

waardeketen_ontdek

Waardenketen ‘Hoeksche Trek’ verbindt streekproducten en dorpsrecepten in een spannend routenetwerk. De tweede keten ‘De Terugverdiengemeenschap’ richt zich op zorgen voor elkaar 2.0 en een duurzame samenleving. Als laatste is daar ‘Ontdek het Eiland’, deze keten speelt in op het aantrekkelijke eilandgevoel met een reeks arrangementen voor een week vakantie. De drie waardenketens zijn gebaseerd op de 19 initiatieven in de noordrand. Verschillende initiatiefnemers tekenden meteen al in voor een van deze drie verhalen.

De discussie spitste zich hierna vooral toe op ‘hoe verder’. Een belangrijke vraag voor de betrokken initiatiefnemers en de aanwezige wethouders. Duidelijk was dat het initiatief voor een verdieping van de waardenketens bij de initiatiefnemers ligt. Maar tegelijk gaven zij aan dat een vorm van coördinatie wenselijk is. ‘Wie kan ik bellen als ik verder wil met zo’n waardenketen?’, gaf een initiatiefnemer aan. ‘Vrijwilligers die de schouders eronder willen zetten zijn van harte welkom. De gemeenten of het regionale samenwerkingsverband zullen niet de regie gaan voeren’, zo stelde Wilko van Tilborg (wethouder Strijen), maar zij kunnen misschien wel een coördinerende rol oppakken. Ook de website www.hoekschewaardenmakerij.nl vervult al een spilfunctie. Wanneer deze site interactiever wordt kan er ook mee worden gewerkt door de initiatiefnemers.

De vraag ‘hoe verder’ zal de komende periode onderwerp van gesprek zijn voor het gebiedsteam. In elk geval zal binnen het Platform Recreatie en Toerisme aandacht worden gegeven aan de oogst van Hoeksche Waardenmakerij. Het vormen van arrangementen en seizoenverlenging staan hier al hoog op de agenda.

De regionale adviseur ruimtelijke kwaliteit Miranda Reitsma onderstreepte het belang van samenwerking tussen initiatiefnemers. In de Hoeksche Waard West heeft de Hoekschewaardenmakerij-aanpak geleid tot een gebiedsagenda waarin grootschalige gebiedsontwikkeling succesvol is verbonden met lokale initiatieven. Ook in Strijensas en rond Strijen werken initiatiefnemers sinds het project actief samen.

De belangrijkste conclusie van de avond werd samengevat door wethouder Piet van Leenen (Oud Beijerland). De toekomst van de Hoeksche Waard is een balans tussen het koesteren en delen van de kwaliteiten en tegelijk het meegaan in de vaart der volkeren. Belangrijk voor initiatiefnemers is om met elkaar de energie vast te houden. Maak het daarom niet te groot, dan zakt de focus en energie snel weg. Richt je op concrete doelen, hou met elkaar vast aan een gezamenlijk verhaal en houd steeds de waarden van de Hoeksche Waard in het oog.

Klik op de link voor de powerpointpresentatie van 15 september.

Presentatie Slotbijeenkomst Hoeksche waardenmakerij 150916

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.