Initiatief zorglandgoed Mariahoeve

Zorglandgoed Mariahoeve

Initiatiefnemers Alex en Jeantine Spieker-Kruijthoff, Dick en Jozien Kruijthoff:
“Wij willen een bedrijfsvorm realiseren die toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij en zorgdraagt voor mens en landschap.”

De initiatiefnemers willen een zorglandgoed starten. Naast het vaste personeel is er straks altijd een betrokken beheerdersechtpaar aanwezig. De visie gaat uit van het ontwikkelen van een maatschappelijke functie door de bouw van levensloopbestendige seniorenappartementen, betaalbare zorgpakketten en natuurontwikkeling.

Het gaat om een bestaande boerderijwoning, bungalow en de aangrenzende bedrijfsgebouwen van voormalige aardappelhandel L.P. Kruijthoff BV. De bedrijfsactiviteiten in de grote schuur zullen worden beëindigd. Zwaar vrachtverkeer zal verdwijnen. Daarna zal de immense schuur worden gesloopt. Het is de bedoeling dat ter plaatse nieuw duurzaam gebouwde seniorenappartementen terugkomen, met minder volume dan de loods. De verblijfseenheden zullen gefaseerd worden gebouwd.

In de mooie boerderij uit begin 20e eeuw komt een bed & breakfast en een restaurant. Hier kunnen maaltijden geserveerd worden voor bezoekers in de zuidrand en voor de bewoners van de appartementen. Ook zullen er natuuractiviteiten georganiseerd worden waarbij gebruik wordt gemaakt van het unieke landschap van de Hoeksche Waard. De bewoners worden actief betrokken bij het werken op het landgoed. Het aangrenzende agrarische land wordt grotendeels omgezet in een landgoed met fruitboomgaarden en een openbare notenlaan. Met een regionale zorginstelling worden afspraken gemaakt over dit bijzondere aanbod in het hogere segment. Mariahoeve wordt ‘WMO proof’. De financiering van dit project zal komen uit verkoop of verhuur van de woningen en inkomsten uit de zorgverlening en horeca/recreatieve activiteiten.

Om dit initiatief verder te brengen is kennis nodig over wat bouwtechnisch mogelijk is op hun boerderij, maar ook wat er beleidsmatig toegestaan wordt door de overheid. De familie heeft te maken met een complexe stapeling van regelgeving over NSE, de Provinciale Verordening Ruimte, waaronder de “oude” regelingen Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Ruimte voor Ruimte, Nieuwe Landgoederen en Rood voor Groen. Tevens zijn de initiatiefnemers op zoek naar financiering. Hoe kun je met een beperkt budget een zo goed mogelijk, duurzaam gebouw maken?

Reacties zijn gesloten.