Initiatief windenergie Korendijk

Windenergie Korendijk

De bouw van 5 windturbines langs het Spui tussen Piershil en Nieuw-Beijerland gaat definitief door. In januari 2018 heeft de Raad van State de bezwaren die waren ingediend ongegrond verklaard.

Initiatiefnemer/contactpersoon dhr. De Bruijne

Ons initiatief het bouwen van een windpark Spui met 5 Enercon windturbines van 4.2 MW per stuk is aangevangen op 23 April 2018 met aanleg van toevoerwegen en dammen en kraanopstelplaatsen door de aannemer KWS in opdracht van Enercon die het hele park turnkey bouwt.
Zie voor alle actuele zaken: www.windparkspui.nl.

De locatie voor dit windpark heet Windpark Spui in gemeente Korendijk met 21 MW opgesteld vermogen aan duurzame energie als het afgebouwd is. Het kan stroom leveren aan 24.000 huishoudens na in gebruik name medio 2019.

Via een vastgesteld participatieplan zullen komende 15 jaar gelden ter beschikking worden gesteld aan de inwoners van Korendijk. Zie op de website het vastgestelde participatieplan wat aan de NWEA norm voldoet. De Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag.

In de loop van 2018 zal voor euro 2.500.000 aan obligaties worden uitgegeven aan de omwonende en daarna aan de rest van Nederland tegen 7% rente met een looptijd van 10 jaar. Kijk op www.duurzaaminvesteren.nl. Instappen kan vanaf € 500. In Juli 2019 zal het park in gebruik worden genomen.

Reacties zijn gesloten.