Initiatief windenergie Korendijk

icon_idee_kl icon_ruimte_kl icon_kennis_kl icon_geld_kl icon_beleid_kl_inactief

 Windenergie Korendijk

Initiatiefnemer/contactpersoon dhr. De Bruijne

Dhr. De Bruijne heeft een initiatief om in Korendijk enkele windturbines te ontwikkelen waarmee schone en duurzame energie kunnen worden opgewekt. Dat zou tevens gekoppeld kunnen worden aan elektrisch vervoer, wellicht via een bezoekerscentrum. Graag zou hij zien dat de inwoners van Korendijk in dit project participeren en dat er voldoende draagvlak voor deze ontwikkeling komt.

Op grond van de verordening Ruimte van Provincie Zuid Holland zijn er vijf mogelijke locaties voor windenergie in de Hoeksche Waard, samen goed voor 100 Megawatt. Locatie Korendijk is er één van. De medewerking wordt nu gevraagd vanuit de verschillende overheidslagen, verder is de benodigde kennis en zijn de benodigde middelen aanwezig.

Reacties zijn gesloten.