Initiatief De Vlechterij

icon_idee_kl icon_ruimte_kl_inactief icon_kennis_kl icon_geld_kl_inactief icon_beleid_kl_inactief

De Vlechterij

Initiatiefnemer Jack Jacobs:
“De winnende populariteit van ambachten geeft aan dat er momenteel een serieuze markt voor ambachtelijke productie ontstaat. Ik zoek nog een plek voor de Vlechterij. Geef me verder mensen die het leuk vinden en mee willen doen!”

Jack Jacobs heeft een passie voor arbeid en arbeidsreïntegratie. Hij ontwikkelde een visie op ondernemen volgens het principe van de circulaire economie in de Hoeksche Waard. Zijn stelling; “Hoe kan je de Hoeksche Waard een impuls geven met gebruikmaking van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen en de bestaande infrastructuur?”

Jacobs stelt vanuit een visionair verhaal een paar concrete initiatieven voor. De teelt en verwerking van wilgentenen staan daarbij centraal. In een vlechterij zullen van dit streekeigen product onder andere manden en erfafscheidingen worden gemaakt. Om de wilgentenen soepel te maken moeten ze onder water worden bewaard. De Vlechterij moet daarom ook een waterpartij bevatten. Mogelijk kunnen binnen het concept een (forellen) visvijver, een landwinkel, restaurant en ecolodges worden geëxploiteerd. De Vlechterij is gericht op natuurontwikkeling en behoud van de landschapswaarden, recreatie en educatie en cultuurbehoud (oude griendcultuur).

De Vlechterij moet een plek worden waar mensen kunnen kennismaken met een oud ambacht. Naast een functie voor recreatie en educatie is de Vlechterij vooral een plek om een vak te leren en ‘inactieve’ mensen een kans te geven. De initiatiefnemer staat open voor samenwerking met andere initiatiefnemers. Zo is een expert in het ambacht van wilgentenen vlechten en de groencultuur onmisbaar in dit initiatief. Waardenketen Kracht van het Ommeland en Romantiek van de Delta zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor dit initiatief.

Reacties zijn gesloten.