Overige Initiatieven Hoeksche Waard

Naast de eerder vermelde initiatieven en personen op deze website zijn ook de onderstaande initiatieven aangemeld. Wanneer zij hun vraag en aanbod preciezer formuleren, is een uitgebreidere initiatiefomschrijving mogelijk.

 • Initiatief Vernieuwing Strandpaviljoen Hitsertse Kade: Vernieuwing bestaande horecavoorziening Hitsertse kade.
 • Initiatief Kanoverhuur (Jive Events) Hoeksche Waard: Kanoroute in nieuw aan te leggen groengebied direct naast Hitsertse Kade.
 • Initiatief Inkoopcollectief 200 Zonnedaken Hoeksche Waard: Realiseren versie 2.0 van het bestaande collectief door vorming coöperatie, ondersteund door Greenchoice.
 • Initiatief bestaande vliegstrook Hoeksche Waard: Uitbouwen recreatief gebruik van de vliegstrook (voormalig gebruik door sproeivliegtuigjes).
 • Initiatief Thuishaven Salonzeilschip De Zeeland: Realiseren van een vaste ligplaats (in Piershil) voor de recent aangekochte, rolstoelvriendelijke zeilcharter De Zeeland.
 • Initiatief Gebiedsonderneming wijken Pact van de Waard: Initiatief vanuit Pact van de Waard. Bundelen en efficiënter beheren van geldstromen voor maatschappelijke ondersteuning in wijken Hoeksche Waard.
 • Initiatief Aanlegplaatsen Vintage Bunkerschip: Aankoop en geschikt maken/exploitatie van voormalig bunkerschip voor wonen en de verkoop van vintage meubelen op het water. Op zoek naar ligplaats met parkeerruimte.
 • Initiatief plan Goudswaard: Omlegging dijk biedt ruimte voor natuurontwikkeling en woningbouw rond oude insteekhaven bij Goudswaard.
 • Initiatief Nieuwe Mountainbikeroute: Ontwikkelen van een (niet geasfalteerde) fiets route voor de mountainbike. Start en finish in een dorpskern in de HW
 • Initiatief Picknickservice en invulling leeg café Strijensas: Organiseren dat recreanten een picknick kunnen bestellen, vooral aan de APL polder, in Strijensas, die dan geleverd wordt op de locatie. ook op zoek naar herinvulling van leegstaand café in Strijensas.
 • Initiatief STRN zine: STRN magazine is een nieuw tijdschrift dat Strijen laat zien door de ogen van creatieve Strijenaren.
 • Initiatief MeerWaard: Organiseert complete dagarrangementen in de Hoeksche Waard. Zet o.a. nieuwe Fietsroutes uit en vaartochten.
 • Initiatief Ontwikkelingsbedrijf jong gehandicapten: opzetten lunchroom waar jongeren met een handicap zich kunnen ontplooien.
 • Initiatief Ambachtsheerlijkheid en TV studio
 • Initiatief GreenHuus ecolodge netwerk hotelconcept

Reacties zijn gesloten.