initiatief Numansdorp zuid dichter aan het water

Numansdorp zuid dichter aan het water

Initiatiefnemer: Midstate

Initiatiefnemer Midstate ontwikkelt een woon- en recreatiegebied aan de zuidkant van Numansdorp. Doel van dit plan is een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu te creëren en de recreatie te bevorderen. Het Hollands Diep was jarenlang de vijand en onbereikbaar vanaf het land, nu biedt juist deze verbinding mogelijkheden voor een ontwikkeling aan de zuidkant van Numansdorp. Numansdorp zuid biedt een versterking van de middenstand en leefbaarheid in de kern van Numansdorp.

Midstate ontwikkelt dit plan in 3 fasen waarbij de eerste fase in uitvoering is. Deze eerste fase omvat een 12-tal landgoederen waarvan de kwalitatieve beleving van de natuur voorop staat. Deze ontwikkeling draagt bij aan de beleving van de natuur aan de zuidrand van de Hoeksche Waard en kent verbindingen met de Oostersche Bekade Gorzen en Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.

De tweede fase van het plan omvat 176 woningen die tot 2020 worden gerealiseerd. Dit wordt een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu met ruimte voor recreatieve activiteiten en beleving van de unieke locatie. Deze tweede fase van de ontwikkeling is planologisch vastgelegd in een bestemmingsplan en wacht op definitieve inwerkingtreding.

In de derde fase ontwikkelt Midstate de overige (van de in totaal 450) woningen en realiseert zij grootschalige recreatieve voorzieningen. Deze recreatieve voorzieningen richten zich onder meer op beleving van het Hollands Diep en andere waterrecreatieve activiteiten. Voor deze ontwikkeling moet het plan voorzien in een westelijke randweg rond de kern Numansdorp. Een goede afwikkeling van het verkeer zorgt voor een hogere kwaliteit en leefbaarheid in de kern Numansdorp en daarmee het Blauwe Hart van de zuidrand.

Reacties zijn gesloten.