Initiatief Leenheerenpolder

icon_idee_klicon_ruimte_klicon_geld_kl_inactieficon_kennis_klicon_beleid_kl_inactief

Inrichtingsvoorstel voor de Leenheerenpolder in Goudswaard

Initiatiefnemer Bas Ampt:
“Ik geloof nog steeds in het plan. Het is goed voor het dorp en de Hoeksche Waard.”

Initiatiefnemer Bas Ampt heeft in 2011 samen met adviseur Gerrit Nieuwenhuis en ontwerper Ars Virens een inrichtingsvoorstel met betrekking tot de Leenheerenpolder in Goudswaard gemaakt.

Met het initiatief zijn de mogelijkheden verkend om tegemoet te komen aan de wens om tot een meer natuurlijke inrichting van de Leenheerenpolder te komen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het initiatief een belangrijke meerwaarde kan leveren aan de zuidrand van de Hoeksche Waard en daarmee tegemoet komt aan de doelstelling van de Hoeksche Waardenmakerij.

Ook biedt het plan de mogelijkheid voor biologische veeteelt en (kleinschalig) biologische akkerbouw. Naast natuurontwikkeling en natuurbeheer vormt ook extensieve recreatie een belangrijk onderdeel van het plan.

Een eerste uitwerking van het plan betreft een inrichtingsvoorstel voor de gorzen langs de haven, met een uitloop naar de gorzen langs het Spui. Het voorstel voorziet natuurontwikkeling, boerengolf de aanleg van een herdenkingsbosje in het plangebied.

Bekijk het inrichtingsvoorstel

Reacties zijn gesloten.