Initiatief Leenheerenpolder

Gebiedsvisie Leenheerenpolder in Goudswaard

De Gebiedsvisie Leenheerenpolder is in juli 2017 in de gemeenteraad van Korendijk vastgesteld. Daar ging een intensief planproces aan vooraf waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers uit Goudswaard, initiatiefnemers van concrete plannen binnen de Hoekschewaardenmakerij, Het Hoekschewaards Landschap en het projectteam van Hoeksche Waard-west.

De Gebiedsvisie is een afspiegeling van de wensen voor het 120 hectare grote buitendijkse gebied: er komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur, met ruimte voor recreatieve beleving in de kop van het gebied én er is daar veel ruimte voor de vitaliteit en economie. Daarmee is de waardenketen ook in één keer benoemd: het gebied wordt voor bewoners en recreanten veel aantrekkelijker, dit brengt leven in de brouwerij en dus geld in het laatje, waardoor de super open kan blijven en er zich horeca kan ontwikkelen.

Er werd het langst gediscussieerd over het deel van het gebied dat het dichtst bij de dorpskern van Goudswaard ligt. Daarvoor is een studie naar het ruimtelijke beeldkwaliteit uitgevoerd door het Kwaliteitsteam HW met als uitkomst dat het plan moet voortborduren op het historische gegroeide voorstraatdorp op de dijk bij de haven en dat deze ruimte openbaar moet blijven én aantrekkelijker worden zónder dat de rust verloren gaat.

De toekomstperspectieven van de betrokken agrariërs zijn inmiddels helder geworden. één bedrijf zal worden uitgeplaatst en het andere bedrijf werkt al concreet aan hervestiging elders in de Hoeksche Waard. Met de gekozen insteek dat het plan “Natura2000-proof” moest zijn, is een vernieuwende oplossing gevonden voor het aloude vraagstuk in dit gebied: hoe verbind je natuur en mens? De oplossing ligt in een uitgekiende zonering. Nu ook de Raad van State zich onlangs bevestigend heeft uitgesproken over de kwestie rond N2000, is de situatie duidelijk en ontstaan meer mogelijkheden voor financiering van het plan. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich onlangs positief getoond over de aanpak en werken actief mee aan de uitwerking.

Reacties zijn gesloten.