Initiatief Jachthaven Strijensas

Verblijfsrecreatie jachthaven Strijensas

Initiatiefnemer Ad Theuns:
“Draag als Hoeksche Waard je kwaliteiten beter uit! De Oeverlanden hebben bijvoorbeeld veel meer potentie. Als ik hier verblijfsrecreatie kan aanbieden dan zullen die bezoekers ook de rest van de Hoeksche Waard verkennen.”

De jachthaven bij Strijensas is met 370 ligplaatsen de grootste van de zuidrand. Jaarlijks leggen hier ook circa 1.400 passanten aan en 500 camper overnachtingen. Toch heeft de watersportsector last van een verandering in de markt. Het aantal bootbezitters neemt structureel af. Dat heeft te maken met vergrijzing van de doelgroep en het feit dat jonge mensen niet zo snel meer een boot aanschaffen. Ad Theuns, de eigenaar van de jachthaven Strijensas wil daarom graag zijn recreatieve aanbod verbreden.

Enkele jaren geleden zijn 6 camperplaatsen toegevoegd die met succes worden gebruikt door deze mobiele doelgroep. Ook is er geinve4steerd in de verhuur van kano’s, sloepen, scooters en fietsen. Verder wil Ad Theuns investeren in een paar luxe drijvende vakantiewoningen en enkele eenvoudige vlothuisjes voor het overnachten van kanoërs of wandelaars en fietsers.

De haven ligt pal naast het 300 hectare grote natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Vanuit die kwaliteit kunnen klanten worden aangetrokken uit de stedelijke regio die kort (een paar dagen) willen recreëren. In tegenstelling tot de waterrecreanten zullen deze autobezitters eerder de rest van de Hoeksche Waard ingaan voor dagtrips. De bestaande toeristische infrastructuur van het pittoreske Strijensas kan met deze kleinschalige verblijfsrecreatie worden versterkt.

Om verblijfsrecreatie en kanoarrangementen succesvol te maken is de toegankelijkheid naar de naastgelegen Oeverlanden Hollands Diep verbeterd door de aanleg van een kanogeul bij de vuurtoren. Ze hoeven nu niet over het ruige Hollands Diep te varen, maar kunnen vanuit de jachthaven binnendoor varen naar het natuurgebied.

Wat nodig is om dit initiatief verder te brengen is een extensieve uitbreiding van verblijfsmogelijkheden in de vorm van een grotere camping of recreatiepark. Hierdoor zal er een groter aantal toeristen/recreanten langduriger in het gebied aanwezig zijn, en initiatieven kansrijker zijn in hun slagen. Een goede samenwerking tussen de jachthaven, de gemeente, Staatsbosbeheer, het waterschap en eventuele andere ondernemers. Theuns pleit voor meer samenwerking tussen ondernemers en het beter showen van de kwaliteiten van de Hoeksche Waard. Romantiek van de Delta is toegesneden op dit initiatief.

http://www.jachthavenstrijensas.nl/

Reacties zijn gesloten.