Initiatief Jachthaven Strijensas

icon_idee_kl icon_ruimte_kl_inactief icon_geld_kl_inactief icon_kennis_kl icon_beleid_kl_inactief

Verblijfsrecreatie jachthaven Strijensas

Initiatiefnemer Ad Theuns:
“Draag als Hoeksche Waard je kwaliteiten beter uit! De Oeverlanden hebben bijvoorbeeld veel meer potentie. Als ik hier verblijfsrecreatie kan aanbieden dan zullen die bezoekers ook de rest van de Hoeksche Waard verkennen.”

De jachthaven bij Strijensas is met 370 ligplaatsen de grootste van de zuidrand. Jaarlijks leggen hier ook circa 1.700 passanten aan. Toch heeft de watersportsector last van de crisis en neemt het aantal booteigenaars structureel af. Dat heeft te maken met vergrijzing van de doelgroep en het feit dat jonge mensen niet zo snel meer een boot aanschaffen. Ad Theuns, de eigenaar van de jachthaven Strijensas wil daarom graag zijn recreatieve aanbod verbreden.

Recent zijn 6 camperplaatsen toegevoegd die met succes worden gebruikt door deze mobiele doelgroep. Ad Theuns wil investeren in een paar luxe drijvende vakantiewoningen en enkele eenvoudige vlothuisjes voor kanoërs. Hij is ook geïnteresseerd in de mogelijkheden rondom de griendketen in de Oeverlanden.

De haven ligt pal naast het 300 hectare grote natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Vanuit die kwaliteit kunnen klanten worden aangetrokken uit de stedelijke regio die kort (een paar dagen) willen recreëren. In tegenstelling tot de waterrecreanten zullen deze autobezitters eerder de rest van de Hoeksche Waard ingaan voor dagtrips. De bestaande toeristische infrastructuur van het pittoreske Strijensas kan met deze kleinschalige verblijfsrecreatie worden versterkt.

Om verblijfsrecreatie en kanoarrangementen succesvol te maken is meer toegankelijkheid van de naastgelegen Oeverlanden Hollands Diep nodig. Met een relatief kleine interventie kan volgens Ad Theuns een doorvaartmogelijkheid worden gecreëerd voor kanoërs. Ze hoeven dan niet over het ruige Hollands Diep te varen, maar kunnen vanuit de jachthaven binnendoor varen naar het natuurgebied.

Wat nodig is om dit initiatief verder te brengen is een doorbraak in het overleg tussen de betrokken partijen: de jachthaveneigenaar, gemeente, Staatsbosbeheer, het waterschap en eventuele andere ondernemers. Theuns pleit voor meer samenwerking tussen ondernemers en het beter showen van de kwaliteiten van de Hoeksche Waard. Romantiek van de Delta is toegesneden op dit initiatief. Voor zijn eigen initiatief is duidelijkheid gewenst over de benodigde vergunningen voor drijvende recreatieonderkomens en een besluit over de locatie van een doorvaaropening voor de verbetering in de kanoroute.

http://www.jachthavenstrijensas.nl/

Reacties zijn gesloten.