Initiatief Gebiedsonderneming ‘Pact van de Waard’

Initiatiefnemers/contactpersonen: Dhr. De Pijper/ Mevr. Van Echten/ Dhr.
Polder

Met het convenant ‘Pact van de Waard’ hebben acht partijen uit de regio zich gecommitteerd aan een goede samenwerking binnen het ambitieuze uitvoeringsprogramma op het gebied van Economie en arbeidsmarkt, Onderwijs, Wonen, welzijn en zorg en Voorzieningen en leefbaarheid.

Belangrijke opgave die ook is opgenomen in het Pact van de Waard, is het versterken van de regionale economie om de regio vitaal te houden en ook voldoende aantrekkelijk voor jongeren om er te werken en wonen.

Reacties zijn gesloten.