Initiatief Impuls Buitenzomerlanden

Impuls Buitenzomerlanden

Initiatiefnemer Henk Malta (HWL) zet zich in voor een versterking van natuur en landschap rond de Heinenoordtunnel en polder Buitenzomerlanden. Hier liggen kansen voor recreatie.

De raad van gemeente Binnenmaas heeft in de zomer van 2018 geld beschikbaar gesteld voor het laten opstellen van een integrale visie voor de polder Buitenzomerlanden.

Er spelen verschillende ontwikkelingen in de polder Buitenzomerlanden, gelegen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Allereerst zijn er vijf windmolens gepland. Naar aanleiding van die plannen is afgesproken dat er twee natuurcompensatieplannen uitgevoerd worden. Ook moeten er –door de aanleg van een onderhoudsweg voor deze windmolens– bijna 800 bomen gecompenseerd worden. Daarnaast worden er verkenningen uitgevoerd voor mogelijke ontwikkelingen met zonne-energie en spelen er enkele particuliere initiatieven. Tot slot is er in 2015 en 2016 vanuit de Hoeksche Waardenmakerij gesproken met ondernemers en belanghebbenden in de buurt over een eventuele recreatieve invulling van het gebied. Deze gesprekken zijn destijds gestopt om de ontwikkelingen van de windmolens af te wachten.

Hoe nu verder?
Urban Synergy heeft inmiddels opdracht gekregen om de visie voor de polder Buitenzomerlanden verder vorm te gaan geven. Tijdens dit proces worden de belanghebbenden in het gebied en mogelijke initiatiefnemers verder betrokken.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Esther van Munster van gemeente Binnenmaas via telefoonnummer 14 078 of via esther.van.munster@binnenmaas.nl.

Reacties zijn gesloten.