Initiatief Hitsertse Kade

icon_idee_kl icon_ruimte_kl icon_geld_kl_inactief icon_kennis_kl icon_beleid_kl_inactief

Ontwikkeling Hitsertse kade

Initiatiefnemer Jan-Paul Bron:
“Het gaat in de zuidrand vaak om kleine initiatieven. Het zijn de kralen aan een ketting die samen de hele zuidrand waarde verlenen. Maak het onderscheid. Zoek bij nieuwe ontwikkelingen altijd de eigenheid op, zoals de ligging aan een kreek of haventje”

Aan de zuidrand van de Hoeksche Waard ligt op dit moment een klein vrij sleets dagrecreatieterrein met een jachthaventje van watersportvereniging de Hitsert: de Hitsertse kade. Jan Paul Bron en dhr. Verhagen hebben een plan gemaakt voor deze locatie om de sociale veiligheid en het dagrecreatieve karakter te verbeteren. Het plan gaat uit van de kwaliteiten van de plek. Prachtig gelegen aan het water, met zicht op Tiengemeten.

In 2012 hebben Lola landscape architects een visie uitgewerkt in opdracht van de gemeente Korendijk. De Hitsertse Kade ligt op een heel strategische positie in de zuidrand. Het kan een belangrijke tussenstap zijn voor bezoekers van de Hoeksche Waard naar Tiengemeten of als tussenstop in een rondje varen. In het huidige schetsontwerp wordt dit gebied opgewaardeerd met een 25-tal woningen, een hoogwaardige horecavoorziening, een zwemstrand met extra waterberging, ruimere parkeergelegenheid en buitengaatse aanlegsteigers. De woningen zullen ook bijdrage aan de sociale cohesie tussen de Hitsertsekade en het dorp Zuid-Beijerland. In samenwerking met de watersportvereniging zal de havenkom worden vergroot. De uitbreiding van de havenkom zal gecombineerd worden met een recreatieve pier. De huidige haven zal heringericht worden met nieuwe drijvende steigers. Daarmee worden een tweetal doelen bereikt; a) een vitale robuuste getijden haven en b) betere aanlegplaatsen voor passanten waardoor er minder gevaar is dat boten de direct beschermde gebieden in het Natura 2000 gebied verstoren. De eerste investering die zal worden gedaan is de aanleg of renovatie van een aanlegvoorziening.

Bron staat open voor samenwerking. De watersportvereniging is welwillend om mee te doen. Daarnaast zijn andere partners in dit project de Veerdienst Tiengemeten, Jive Events en de exploitant van het strandpaviljoen. Alles is erop gericht om de Hitsertse Kade tot een aantrekkelijkere plek te maken dan het nu is. Een vraagstuk is de relatie tussen de toekomstige woonbestemming en functioneren van een naastgelegen agrarisch bedrijf. Wat nog gezocht wordt is een stuk financiering en een stevige samenwerking met gebiedspartners en de overheid. De aanpak is een gebiedsontwikkeling in het klein.

Zie voor het masterplan dat is ontworpen door Lola landscape architects: http://www.lolaweb.nl/log.php?id=106

Reacties zijn gesloten.