Initiatief Groenblauwe ader

Groenblauwe ader Hoeksche Waard

Initiatiefnemer Martijn Verweijen

Het idee is om een zoetwaterkanaal te aan te leggen door de Hoeksche Waard. Dit initiatief speelt in op het toekomstige probleem van de zoetwatervoorziening. Het borduurt voort op reeds eerder geopperde plannen. Op den duur zal en wil en kan het rijk niet meer onbeperkt zoetwater garanderen. Dit betekent dat de watergebruikers meer zelfvoorzienend moet gaan worden.

Er kan gebruik gemaakt worden van de bestaande krekenstructuur. Dit zoetwaterkanaal kan niet alleen voor water zorgen in de Hoeksche Waard, het kan ook zorgen voor extensieve recreatie welke bij kan dragen aan de vitaliteit van het platteland. Ook kan herstel van natuurwaarden plaatsvinden die voor een vergroting van de biodiversiteit kan leiden. Als laatste zou dit initiatief een positieve impuls kunnen geven aan het woonklimaat en verblijfsrecreatie.

De recreatieve betekenis van het kanaal kan nog vergroot worden als het stelsel van recreatieve fietspaden erop aansluit. Een groot deel van de huidige fietspaden is nog teveel gebonden aan autowegen of is tevens voor gemotoriseerd verkeer bedoeld.

De initiatiefnemer vindt het belangrijk dat dit idee zorgt voor het behoud en versterking van het nationaal landschap Hoeksche Waard. Het moet ingepast worden in en met de kenmerken, kwaliteiten en waarden die het landschap en Hoeksche Waard hebben. Een beter geregelde zoetwateraanvoer maakt estuarien herstel van het Haringvliet mogelijk.

Voor dit initiatief is meer kennis en onderzoek nodig of en hoe het watervraagstuk kan worden vertaald in een economisch haalbaar project.

Reacties zijn gesloten.