Initiatief Griendwerkershuisjes

Griendwerkershuisjes Zeehond, Koosje en Hannes

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer:
“Wij participeren graag in de verdere ontwikkeling van de oevers in de zuidrand van de Hoeksche Waard.”

Staatsbosbeheer beheert grote delen van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Een van de gebieden is het buitendijks gelegen natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep bij Strijensas. In deze voormalige wilgengrienden heeft Staatsbosbeheer twee voormalige griendwerkershuisjes in eigendom. Staatsbosbeheer zoekt een nieuwe invulling voor deze bijzondere objecten.

Een derde griendkeet is van een particuliere eigenaar. Met hem is Staatsbosbeheer in overleg over een overname. De huisjes Zeehond, Koosje en Hannes zijn gelegen op de Zeehondenplaat en op de Plaat van het Land van Essche en liggen uniek in het historische landschap van de Hoeksche Waard, vlak aan het water van het Hollands diep.

Een nieuwe economische drager is nodig om de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in stand te houden. Hiervoor is Staatsbosbeheer op zoek naar de meest kansrijke exploitatie- en financieringsvormen. In een onderzoek uit 2013 is berekend dat de investering circa 20.000 euro bedraagt en dat exploitatie haalbaar lijkt. Wellicht dat de huisjes tot luxe recreatiewoningen kunnen worden omgebouwd. Staatsbosbeheer staat open voor andere initiatiefnemers om hier invulling aan te geven. Vanwege de unieke ligging in een natuurgebied en de bijzondere cultuurhistorische betekenis is een perfect match cruciaal.

De Oeverlanden Hollands Diep behoren tot Europese natuur in het Natura 2000 netwerk. Dat stelt voorwaarden aan het gebruik van het gebied en de invulling van de huisjes (rustige verblijfsrecreatie), maar het gebied zit niet ‘op slot’. Circa 30.000 bezoekers komen jaarlijks in het gebied. De toegankelijkheid zal worden vergroot. Ook elders in de zuidrand liggen kansen volgens Staatsbosbeheer. Het pad vanuit Strijen naar de vogelkijkhut van het Oude Land van Strijen zou gecompleteerd kunnen worden. Ook heeft Staatsbosbeheer een werkboot waarmee wellicht exclusieve vaartochten kunnen worden aangeboden.

Staatsbosbeheer staat positief tegenover een vervolggesprek met belanghebbenden om de Oeverlanden en griendketen verder te ontwikkelen binnen de waardenketen Romantiek van de Delta. De wens wordt uitgesproken om op korte termijn een ronde tafelgesprek te arrangeren met onder andere gemeente, waterschap, jachthaven Strijensas, kanoverhuurder(s), horecaondernemer(s).

Reacties zijn gesloten.