Initiatief Fort Buitensluis

Fort Buitensluis

Initiatiefnemer Mart Ros:
“Zorg dat Fort Buitensluis beschikbaar komt voor de gemeenschap en maak een gedegen ondernemingsplan om het langdurig te kunnen beheren.”

Ten zuiden van Numansdorp aan het Hollands Diep ligt het door Jan Blanken gebouwde fort Buitensluis uit 1874. Het nog gave fort en omliggende terrein van in totaal 7 hectare was eigendom van het Ministerie van Defensie. Inmiddels is Gemeente Cromstrijen de trotse eigenaar van het prachtige fort.

Op het inmiddels opengestelde terrein bevindt zich een kleine camping en enkele recreatieverblijven. In 2014 verklaarde defensie het fort overtollig. Stichting Fort Buitensluis maakt zich sinds eind 2013 sterk voor een publieke openstelling.

Bekijk hieronder het verhaal van Fort Buitensluis:

De stichting wil graag dat er een nieuwe functie gevonden wordt die gaat zorgen voor een duurzaam behoud van dit cultureel erfgoed. De geschiedenis van het fort is af te lezen aan de bunkers en kazematten uit de verschillende periodes. Daarnaast zou het fort ook een positieve bijdrage moeten leveren aan de natuur en landschapswaarden. Net als de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen is dit fort eeuwenlang verboden gebied geweest voor de gemeenschap. Graag ziet de stichting een nieuwe functie die ten dienste staat van de Hoekschewaardse bevolking, waarbij gedacht kan worden aan educatie en recreatie.

Een van de initiatiefnemers van de stichting, architect Mart Ros, benoemt verschillende kansen voor de herbestemming, zoals het completeren van de gracht, een jachthaven, kunst, activiteiten voor kinderen, horeca. De stichting laat bewust nog de mogelijkheden open om een goed en haalbaar plan te maken als de tijd rijp is. Voor nu wacht de stichting af tot het moment van verkoop. In de tussentijd is het belangrijk om het verhaal onder de aandacht te brengen.

Volgens Mart Ros zou de provincie een actieve rol kunnen spelen. Fort Buitensluis is nooit opgenomen in het erfgoedbeleid van provincie Zuid-Holland. Dat zou nu kunnen. Fort Buitensluis is onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep (met oa Fort de Hel en Fort Sabina Henrica) en het sluit aan op de Brabantse Zuiderwaterlinie tussen Willemstad en Grave. Het zou mooi zijn als het fort samen met Tiengemeten, de ambachtsheerlijkheid en de Luchtwachttoren bij Strijensas onderdeel wordt van een erfgoed-verhaal dat de hele zuidrand verbindt.

Reacties zijn gesloten.