Initiatief arrangementen rond Tiengemeten

Arrangementen rond Tiengemeten

Initiatiefnemer Mark Mandemakers:
“Samenwerken is belangrijk! Het zou goed zijn als er een soort structureel exploitantenoverleg komt voor de zuidrand.”

Natuurmonumenten wil bouwen aan recreatieve arrangementen op en rond het eiland Tiengemeten. Dit ondersteunt de exploitatie van het eilandbeheer (continuïteit en dekking kosten) en versterkt de lokale economie.

Tiengemeten wordt steeds meer een bestemming voor natuur, recreatie, cultuur en zorg. Op het 1000 hectare grote eiland wonen nog enkele mensen en er is verder een bezoekerscentrum, natuurspeelplaats, pannenkoeken restaurant, een herberg met een restaurant en een kleine camping, het Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum. Het voormalige agrarische eiland dat in 2005 aan de natuur is teruggegeven trekt elk jaar meer dag- en verblijfsrecreanten die vrij door de nieuwe wildernis kunnen struinen. In 2013 circa 50.000 in 2020 zo’n 80.000 per jaar. De gemiddelde dagbesteding van recreanten is € 22,35 (bron Bureau Buiten 2014).

Om de toenemende bezoekersaantallen te realiseren is het belangrijk dat goed met de bijkomende verkeerdruk wordt omgegaan. Wie ziet een economische kans in het parkeervraagstuk? Meer bezoekers betekent ook een kans voor de zuidrand. Natuurmonumenten werkt graag samen met initiatiefnemers om te zorgen dat eilandbezoekers langer in de Hoeksche Waard blijven en dat ze later nog eens terugkeren. De doelgroep varieert van natuurliefhebbers tot stedelingen, (school)kinderen, gezinnen en de zakelijke markt.

Natuurmonumenten wil met het initiatief om arrangementen te maken het lokale netwerk van (recreatie) ondernemers versterken. Hiervoor vraagt Natuurmonumenten aan andere initiatiefnemers om hun projecten slim met dat van hen te combineren en samen het gebied beter op de kaart te zetten. Suggesties zijn bijzondere vaartochten, kinderactiviteiten (schoolreis, educatie), culturele manifestaties. Natuurmonumenten ziet ook kansen in het benutten van nieuwe media zoals een goede Hoeksche Waard App, het beter betrekken van culturele instellingen uit bijvoorbeeld Rotterdam. Enkele nieuwe aanlegplaatsen op Tiengemeten voor de pleziervaart kan het watersportnetwerk versterken.

Bezoekers komen met de veerpont die het hele jaar door vanuit Nieuwendijk vertrekt. In de zomer zal de pont vaker varen. Overigens kan het veer in noodgevallen 24/7 varen omdat er mensen op het eiland wonen. Door het toenemende bezoekersaantal neemt de parkeerdruk in Nieuwendijk toe wat regelmatig tot opstoppingen en ongewenst ‘wildparkeren’ leidt.

Natuurmonumenten streeft naar een structurele oplossing voor dit probleem. Gedacht wordt aan een reeks opstappunten met betere parkeervoorzieningen. Natuurmonumenten verwelkomt het initiatief Toeristisch Overstap Punt bij Numansdorp. Een snelle oplossing voor het parkeerprobleem Nieuwendijk is geboden. Misschien moeten autobezitters, fietsers en wandelaars naar verschillende opstapplekken komen?

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tiengemeten

Reacties zijn gesloten.