Meer informatie
of meedoen?

Wilt u een initiatief aanmelden, heeft u vragen naar aanleiding
van deze website of zoekt u meer informatie?
Neem dan contact op met de Regisseur Waardenketens:

Sylvia van Leeuwen-van Vliet

e-mail: info@hoekschewaardenmakerij.nl

Hoeksche Waardenmakerij is mede mogelijk gemaakt door  Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard
(SOHW) en door bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Platform31.

Tot gauw op een van de interactieve bijeenkomsten!

Deze website:
Tekst en beeld: SOHW en BVR adviseurs
Concept en design: Brave Brands

Reacties zijn gesloten.