Meer informatie
of meedoen?

Wilt u een initiatief aanmelden, heeft u vragen naar aanleiding
van deze website of zoekt u meer informatie?
Neem dan contact op met de Regisseur Waardeketens:

Sylvia van Leeuwen-van Vliet

e-mail: info@hoekschewaardenmakerij.nl

Hoeksche Waardenmakerij is een project van het Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard
(SOHW) en is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Platform31.

Tot gauw op een van de interactieve bijeenkomsten!

Deze website:
Tekst en beeld: BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Rotterdam
Concept en design: Brave Brands, Den Haag

Reacties zijn gesloten.